Interpretatie en definities

Interpretatie

De woorden waarvan de beginletter met een hoofdletter is geschreven, hebben betekenissen die onder de volgende voorwaarden worden gedefinieerd. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of ze in het enkelvoud of in het meervoud voorkomen.

Definities

Voor de doeleinden van deze disclaimer:

  • Bedrijf (in deze Disclaimer “het Bedrijf”, “Wij”, “Ons” of “Onze” genoemd) verwijst naar SEO-Linkbuildings, Lunterenstraat 101, 2573PD, Den Haag.
  • Service verwijst naar de website.
  • U betekent de persoon die toegang heeft tot de Service, of het bedrijf, of een andere juridische entiteit namens welke deze persoon toegang heeft tot of gebruik maakt van de Service, indien van toepassing.
  • Website verwijst naar SEO-Linkbuildings, toegankelijk via https://seo-linkbuildings.nl

Disclaimer

De informatie op de Service is alleen bedoeld voor algemene informatiedoeleinden.

Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor fouten of weglatingen in de inhoud van de service.

Het Bedrijf is in geen geval aansprakelijk voor enige speciale, directe, indirecte, gevolg- of incidentele schade of welke schade dan ook, hetzij als gevolg van een contractuele actie, nalatigheid of andere onrechtmatige daad, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Dienst. of de inhoud van de Dienst. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving toevoegingen, verwijderingen of wijzigingen aan de inhoud van de service aan te brengen.

Het bedrijf garandeert niet dat de service vrij is van virussen of andere schadelijke componenten.

Disclaimer voor externe links

De Dienst kan links bevatten naar externe websites die niet worden aangeboden of onderhouden door of op enigerlei wijze gelieerd zijn aan het Bedrijf.

Houd er rekening mee dat het bedrijf de nauwkeurigheid, relevantie, actualiteit of volledigheid van enige informatie op deze externe websites niet garandeert.

Disclaimer voor fouten en weglatingen

De informatie die door de Service wordt verstrekt, is uitsluitend bedoeld als algemene richtlijn voor zaken die van belang zijn. Zelfs als het bedrijf alle voorzorgsmaatregelen neemt om ervoor te zorgen dat de inhoud van de service zowel actueel als nauwkeurig is, kunnen er fouten optreden. Bovendien kunnen er, gezien de veranderende aard van wetten, regels en voorschriften, vertragingen, weglatingen of onnauwkeurigheden zijn in de informatie op de Service.

Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of weglatingen, of voor de resultaten die worden verkregen door het gebruik van deze informatie.

Disclaimer redelijk gebruik

Het bedrijf kan auteursrechtelijk beschermd materiaal gebruiken dat niet altijd specifiek is geautoriseerd door de eigenaar van het auteursrecht. Het bedrijf stelt dergelijk materiaal beschikbaar voor kritiek, commentaar, nieuwsrapportage, onderwijs, studiebeurzen of onderzoek.

Het bedrijf is van mening dat dit een “redelijk gebruik” is van dergelijk auteursrechtelijk beschermd materiaal, zoals bepaald in de auteursrechtwetgeving.

Als u auteursrechtelijk beschermd materiaal van de Service wilt gebruiken voor uw eigen doeleinden die verder gaan dan redelijk gebruik, moet u toestemming krijgen van de eigenaar van het auteursrecht.

Bekeken disclaimer

De service kan standpunten en meningen bevatten die die van de auteurs zijn en die niet noodzakelijk het officiële beleid of standpunt van een andere auteur, instantie, organisatie, werkgever of bedrijf, inclusief het bedrijf, weerspiegelen.

Opmerkingen die door gebruikers worden gepubliceerd, zijn hun eigen verantwoordelijkheid en de gebruikers zullen de volledige verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en schuld op zich nemen voor elke smaad of rechtszaak die het gevolg is van iets geschreven in of als een direct gevolg van iets dat in een opmerking is geschreven. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor commentaar dat door gebruikers wordt gepubliceerd en behoudt zich het recht voor om commentaar om welke reden dan ook te verwijderen.

Geen aansprakelijkheidsverklaring

De informatie op de Dienst wordt verstrekt met dien verstande dat het Bedrijf hierin niet betrokken is bij het verlenen van juridisch, boekhoudkundig, fiscaal of ander professioneel advies en diensten. Als zodanig mag het niet worden gebruikt als vervanging voor overleg met professionele boekhoudkundige, fiscale, juridische of andere bevoegde adviseurs.

Het Bedrijf of zijn leveranciers zijn in geen geval aansprakelijk voor enige speciale, incidentele, indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit of verband houdt met uw toegang of gebruik of onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service.

Disclaimer “Gebruik op eigen risico”

Alle informatie in de Service wordt geleverd “zoals deze is”, zonder garantie van volledigheid, nauwkeurigheid, tijdigheid of van de resultaten verkregen door het gebruik van deze informatie, en zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot garanties van prestatie, verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel.

Het bedrijf is niet aansprakelijk jegens u of iemand anders voor enige beslissing die is genomen of actie ondernomen op basis van de informatie die door de service wordt verstrekt of voor enige gevolgschade, speciale of soortgelijke schade, zelfs als deze wordt geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade.

Neem contact op

Als u vragen heeft over deze Disclaimer, kunt u contact met ons opnemen: